John Hammersmark, også kjent som Kapteinen i programmet Kompani Lauritsen, har 23 års erfaring fra Forsvaret men har også jobbet i næringslivet. Tidlig begynte han å undre seg over hva det er som får mennesker til å virke; som individer og i gruppe.

Vi mennesker går rundt i hverdagen og sier til oss selv at vi er fornuftige mennesker som lærer av våre feil. Hadde vi vært slik så hadde vi vel strengt tatt vært flinkere til å ta vare på oss selv – og de rundt oss. Særlig glemmer vi våre gode sider, men det gjelder også våre mer sårbare sider.

Er det ikke merkelig hvordan de fleste av oss går på autopilot i møtet med dette såkalte livet. Vi lar oss styre av instinkter, følelser, vaner og hormoner. Og selv små kurskorrigeringer kan få deg til å følge kompasskursen til et sted du trives bedre – for deg selv og med andre.

Også er vi redd for så mye. I verdens rikeste og tryggeste land går vi rundt og bekymrer oss. Som regel over ting som aldri blir et problem. Da velger vi å oppholde oss i vår egen komfortsone, som har en lei tendens til å skrumpe inn. Hvor kommer redsel og frykt fra? Hvorfor er vi slik vi er?

For å komme til neste sjekkpunkt, og få et avklart forhold til oss selv, er selvledelse en god metode. Det krever et tankesett som ivaretar deg selv, og de rundt deg. Skritt for skritt.

Med evaluering og belønning. I tillegg må vi slutte å sammenligne med alt rundt oss. Bli mer våken for hva som egentlig rører seg og hvem du er.

Da er det ingen grenser for hvor god man kan bli som teamspiller. Å bidra til å lage sosialt superlim. Å bidra med det man selv er i en gruppe, uten å være redd for å feile, bli utstøtt eller dumme seg ut. Når alle i en gruppe vil bli gode på samarbeid kan man komme så langt at medlemmene i de mest krevende situasjoner er villige til å dø for hverandre.

Endring, tillit, forskjellighet, verdier, omsorg og redsel er alle eksempler på temaer som påvirker prestasjon, arbeidsmiljø og dermed også resultater.

Foredraget «Det kan alltid bli verre» vil gi deg:

  • Konkrete verktøy for å drive egen utviklingsprosess og øke bevissthet og refleksjon rundt egen person.
  • Gode og konkrete metoder for hvordan man bør tenke, samhandle og jobbe for å skape de verdiene bedriften ønsker.
  • En rekke betraktninger, refleksjoner og råd rundt hva som skal til for at både individer og samarbeidet mellom dem skal fungere – også når man mislykkes.

Foredraget er på Revsnes hotell 24 oktober kl 18:00 og koster kr 550,-

Billetter kan bestilles på telefon 3793 4650 eller post@revsneshotell.no